Цени – Уроци по

                Рисуване

                   цени за уроцо по рисуване

 

За едно посещение в група (групите са от 2-ма до 4-ма души)
1 час* = 10 лв.
2 часа = 20 лв.
4 часа = 38 лв.

За едно индивидуално посещение
1 час* = 12 лв.
2 часа = 24 лв.
4 часа = 46 лв.

Месечна такса за група (групите са от 2-ма до 4-ма души)
4 посещения по 4 часа = 144 лв. ( 9 лв./час)
4 посещения по 2 часа = 72 лв. ( 9 лв./час)

Месечна такса за индивидуално обучение
4 посещения по 4 часа = 176 лв. ( 11 лв./час)
4 посещения по 2 часа = 88 лв. ( 11 лв./час)

*Часовете са астрономически (1 час = 60 мин.)

** Уговорка за урок може да се отмени до един ден предварително.
След този срок урока се заплаща на 50% от цената.

 

 

 

 

                   Цени – Италиански

                      език:

 

италиански език цени