Седмокласници – Уроци по Рисуване


Подготовка за кандидатстване

 

 

 

 

 

Индивидуален подход към всеки

в малка група

 

 

 

 

 

Съобразяване с нивото и

личностните потребности на всеки

 

За сега имаме 100% успеваемост с нашите ученици, които

вече учат в Средните училища по изобразително изкуство.

Ние ще направим всичко възможно да сте следващите! :)