Италиански език

 

 

Италиански език – Уроци

 

Запишете се на уроци по италиански език в Студио Арти. Уроците са подходящи за деца и ученици, но също и за работещи хора, които имат желание да научат езика или той им е необходим в работата. Целта при обучението на деца и ученици е да се изгради езиковата им грамотност Untitled-2 по италиански език и да се чувстват по-уверени, когато говорят и пишат на езика.

При уроците за работещи хора обучението е максимално практически насочено и интерактивно, така че да подобри основните умения за комуникиране на италиански език.

Обучението е предимно индивидуално или в малки групи от 2-3 деца (курсиста), като вниманието е насочено към специфичните нужди на ученика.
Уроците биха могли да подпомагат и подготовката в училище, като чрез разнообразни методи успешно се овладява учебния материал.

Преподава се по системата „Progetto Italiano” на издателство Edilingua, за любителите на изкуството се включва и учебника Lingua italiana на автор Елка Мартинска. Имате възможност да избирате и между няколко други учебника, в зависимост от вашата професионална насоченост, сред тях са Espresso на издателство ALMA Edizioni, Lingua italiana per stranieri на проф. Катерин Катеринов, както и Corso di lingua Italiana per bulgari.

 

 

График – Италиански език

 

Индивидуалните уроци са по договаряне, в зависимост от свободното време на ученика и ангажираността в Студио Арти.

 

 

уроци-италиански-език

 

 

Цени

 Уроци по Италиански Език

 

Цена за един индивидуален урок
1 час* = 20 лв.

Цена за един урок в малка група (групите са от 2-ма до 3-ма души)
1 час* = 15 лв.

*Часовете са астрономически (1 час = 60 мин.)

** Уговорка за урок може да се отмени до един ден предварително.
След този срок урока се заплаща на 50% от цената.

.

Италиански език и рисуване курсове

Ваучер Подарък